Historia


Rocklunda tidigt 40-tal.

1969
köpte Yngve och Märta Carlsson, Ewas föräldrar, gården av Boliden som då ägde marken. När Yngve tog över Rocklunda var det först köttdjur i stallarna. I början av 1970 så slog blixten ner i ladugårdsbyggnaden och alla ekonomihus brann ner till grunden.

1974
byggdes de första svinstallarna. Det blev en produktion på ca 40 suggor.

1976
sker det ett generationsskifte på gården, Ewa och Lennart tar över gården.

1995
byggdes det till två tillväxtavdelningar och två slaktsvinsavdelningar, samt en ombyggnad av det befintliga BB stallet. Det betyder att gården driver en produktion på 200 suggor och 4000 slaktsvin/år.

1998
byggdes det en ny lösdrift för sinsuggor.

2000
byttes den befintliga halmpannan ut till en helautomatisk flispanna, som idag värmer 4000 kvadrat svinhus och 700 kvadrat bostäder, med flis mestadels från egen skog.

2007
byggdes det till två slaktsvinavdelningar, ett nytt BB stall och lösdrift för sinsuggor och betäckning. Detta utökar produktinen till 300 suggor och 6500 slaktsvin/år. Produktionsökningen gör att Rocklunda gård även kan vara med och leverera gödsel till Swedish biogas som förädlar svingödseln till gas. Denna gas driver bland annat Stockholms stadsbussar.

2014 

sker ett generationsskifte på gården, Filip och Johanna tar över gården.